موسسه فرهنگی آموزشی هفت آسمان پرسش Haft Aseman Porsesh Institute

یادگیری دانش آموزان

نوع یادگیری دانش آموزان برمبنای فعالیت های عملی و مشارکتی خود دانش آموزان شکل گرفت،معلم تنها هدایت گر گفتگوها و بحث های آنان شد . آنها سوال می کردند وبرای یافتن جواب تلاش می کردند و در این بین فکر می کردند ،تجربه کسب می کردند،لذت می بردند،کشف می کردند و یاد می گرفتند کنون پرسش پس از 6 سال دانش آموزان دختر و پسری تا ششم دبستان را در آغوش خود پذیرفته است. آنها مسیر بزرگسالی را طی می کنند و در این بین کسانی که معتقدند اصلاح فرهنگ هر مملکتی از کودکان آغاز می شود و کودکان منابع عظیم انتقال میراث فرهنگی هر کشوری هستند به ما پیوسته اند. کسانی که احترام را فقط برای بزرگسال نمی بینند، رقابت فرد با فرد را قبول نمی کنند،پذیرش کامل کودک را با هر نقص و کمبودی معتقد بودند و او را با کسی مقایسه نمی کردند، کسانی که می خواستند کودکانشان درس زندگی کردن سالم و با لحاظ کردن ارزشهای انسانی را بیاموزد و بالاخره کسانی که خلقت انسان را چنان قدر دانستند که نسبت به این نیروی عظیم فکرکردن خود کودک و مستقل شدن آن و انتخاب های خود او بی تفاوت نبودند و دنبال مدرسه ای با چنین افکاری بودند.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...